منوي سايت
باستانی کار موسسه به اردوی مسابقات کشوری دعوت شد
1402/05/03
فرستاده شده توسط  مدیر سایت
7200 بار نمایش

علی اصغر یادگاری باستانی کار پهلوانسرای علی بن ابیطالب در رقابتهای استانی انتخابی کشور در رده ی سنی نونهالان در دو رشته ی چرخ تیز و چمنی قهرمان شد و به اردوی مسابقات کشوری دعوت شد.

دانلود فايل