منوي سايت
شرکت داوران کوچک موسسه در استاژ داوری هیات کاراته استان
1402/04/08
فرستاده شده توسط  مدیر سایت
7620 بار نمایش

شیهان مریم بسالت پور مربی کاراته سبک شوتوکان موسسه درباره داوران کوچک گفت: به غیر از داوران رسمی سبک در استاژ، مسابقه دهندگان کوچک با فرم داوری شرکت کردند که کوچکترین داور شرکت کننده مهرگان کرمی با 6 سال سن مورد توجه کمیته داوران استان و حتی فدراسیون قرار گرفت.
وی افزود: همچنین صبا رمضانی پور، شقایق شیرانی متولد سال 90 ، فاطمه کدخدایی متولد 1389 ، شیرین شیرانی ، کیمیا جعفر زاده متولد 88 ، طناز خورشیدی متولد 87 و نگار کرمی متولد 85 در این استاژ به همراه داوران رسمی اساتید: عطیه شیخ حسینی ، سارا رمضانی پور، الهه زارعان حضور داشتند.
مربی کاراته موسسه بیان کرد: قوانین داوری، استاژ آموزش های داوری در سال 2023 از سوی  فدراسیون جهانی عوض شده است. در این آموزش داوران استان اصفهان و سایر استان ها حضور داشتند  و به دلیل اینکه ورود بازیکنان و مسابقه دهندگان آزاد بود ورزشکاران موسسه نیز حضور پیدا کردند.
شیهان بسالت پور تصریح کرد: پیش از آن اعلام کرده بودیم که ورزشکاران لباس داوری تهیه کنند تا در این فضا حضور داشته و آرام آرام با قوانین داوری و نحوه داوری آشنا شوند ، تا هنگامی که در مسابقه شرکت می کنند با دیدن داور ها استرس پیدا نکنند و در رقابت با آرامش بیشتری شرکت کنند؛ زیرا  با قوانین جدید آشنا می شوند و امتیازها و خطاهایی که از آن ها گرفته می شود را شناخته و سعی در  برطرف  کردن آن دارند.دانلود فايل