منوي سايت
آموزش رایگان ورزش باستانی به کودکان سندرم داون و اتیسم
1402/03/01
فرستاده شده توسط  مدیر سایت
7537 بار نمایش
محمد رضا ابوالحسنی عضو تیم ملی و مربی پهلوانسرای علی بن ابیطالب به صورت رایگان و افتخاری ورزش ملی میهنی پهلوانی و زورخانه ای را به کودکان سندرم داون و اتیسم آموزش می دهد.

دانلود فايل