منوي سايت
کسب مقام دومی ورزشکار خردسال موسسه
1401/06/28
فرستاده شده توسط  مدیر سایت
8805 بار نمایش

آسنا شیرانی  ورزشکار موسسه علی بن ابیطالب رده سنی خردسالان در مسابقات آمادگی جسمانی استانی مقام دوم را کسب کرد. این ورزشکار  به تازگی ورزش را از شروع فصل  تابستان در این موسسه آغاز کرد.
دانلود فايل