منوي سايت
نایب رئیسی مربی ژیمناستیک موسسه
1398/07/20
فرستاده شده توسط  مدیر سایت
19907 بار نمایش


راضیه عارف یار مربی ژیمناستیک موسسه علی بن ابیطالب در طی حکمی از سوی آرش محمدی  رئیس منطقه چهار ژیمناستیک کشور ، به سمت نایب رئیس منطقه چهار ژیمناستیک کشور منصوب شد.
 

دانلود فايل