منوي سايت
نايب قهرماني دختران ژيمناست هاي موسسه در مسابقات ليگ هنري
1398/05/18
فرستاده شده توسط  مدیر سایت
19775 بار نمایش ژيمناست هاي دختر موسسه  علی بن ابیطالب در مسابقات ليگ هنري بانوان استان اصفهان حضور یافته و موفق به  كسب مقام نايب قهرماني رده ١٠تا١١ سال و همچنين كسب مدالهاي انفرادي در رده هاي ١٠تا١١ سال و ١٢تا١٤ سال شدند.
راضیه عارف یار مربی ژیمناستیک موسسه علی بن ابیطالب گفت: این رقابت ها در ٤ گروه سنی به صورت مسابقه و ١ گروه سني به صورت جشنواره ای و با حضور بي سابقه بیش از ٢٠٠ شرکت کننده از شهرستان های مختلف در خانه ژیمناستیک اصفهان برگزار شد.
وی افزود: در پایان در بخش جشنواره اي، برحسب استعداديابي كه انجام گرفت به تمام شركت كنندگان مدال و گواهي شركت اهدا شد و در بخش رقابتي علاوه بر اعلام نتايج تيمي، در هر وسيله مقام انفرادي و همچنين مقام هاي قهرمان قهرمانان(مجموع ٤ وسيله) نیز وجود داشت.
عارف یار بیان کرد: در گروه سني ١١-١٠ در بخش تيمي : مقام نخست : تيم گلپايگان الف ، مقام دوم: تيم علي بن ابيطالب، مقام سوم: تيم گلپايگان ب و در گروه سني ١١-١٠ در بخش قهرمان قهرمانان ( مجموع ٤ وسيله) مقام نخست : سارا نيازي - تيم گلپايگان الف، مقام دوم: يسنا فرهادي - تيم علي بن ابيطالب و مقام سوم: پرنيا بخشنده - تيم گلپايگان الف بود.
وی به مقام آور دیگر موسسه در این رقابت اشاره کرد و افزود: در گروه سني ١٢تا١٤ در بخش قهرمان قهرمانان(مجموع ٤ وسيله) مقام  نخست: حنانه صادقي - تيم خمسه عشر،مقام دوم: آتنا حقيقت - تيم گلپايگان و مقام سوم: يكتا فرهادي - انفرادي از باشگاه علي بن ابيطالب کسب کردند.
 

دانلود فايل