منوي سايت
موفقیت های چشمگیر باستانی کاران پهلوانسرای علی بن ابیطالب
1398/05/16
فرستاده شده توسط  مدیر سایت
20613 بار نمایش


باستانی کاران پهلوانسرای علی بن ابیطالب در مسابقات پهلوانی و زورخانه ای شرکت کرده و به موفقیت های چشمگیر  دست یافتند.
در مسابقات جام رمضان علی رحیمی مقام نخست چرخ چمنی، علی سلیمی مقام نخست میل بازی و علی قاسم پور مقام نخست در رشته سنگ و کباده را از آن خود کرد.
همچنین در مسابقات استانی علی سلیمی در رشته کشتی پهلوانی مقام نخست و در میل بازی مقام دوم، علی باطنی در رشته میل بازی مقام دوم را کسب و به مسابقات کشوری راه پیدا کردند.
حسین بیاتی باستانی کار دیگراین پهلوانسرا در مسابقات انتخابی استان مقام دوم در رشته چرخ تیز و مقام نخست کشتی پهلوانی را به دست آورد، این ورزشکاران به مربی گری محمد ابوالحسنی در مسابقات شرکت کردند.
 

دانلود فايل