منوي سايت
کاپ قهرمانی بر دستان بانوان کاراته کا موسسه علی بن ابیطالب
1398/05/06
فرستاده شده توسط  مدیر سایت
21350 بار نمایشمسابقات کشوری کاراته برگزار شد و در این رقابت بانوان کاراته کا موسسه علی بن ابیطالب کاپ قهرمانی مسابقات کشوری را مقتدرانه دریافت کردند و بر سکوی قهرمانی ایستادند.
در این رقابت صبا رمضانی پور یک طلا یک نقره، ثناصرامی دونقره، حوریا کرمانی دونقره، طناز خورشیدی یک طلا یک نقره ،منیبا پوست فروشان دونقره ،نگار کرمی یک طلا یک نقره، یگانه جعفر زاده یک طلا یک نقره ، پارمیدا داوری یک طلا، زهرا نصرآزادانی یک طلا ، پرنیان آقا شریفیان دوطلا، الهه علی اکبری یک طلا یک برنز، تینا سلمانی یک طلا یک برنز، نگار حاتمیان یک نقره ، یکتا سلمانی یک نقره ، مرضیه مهرعلیان یک نقره، زهرا حاجی احمدی یک طلا یک نقره، سارا رمضانی پور دو نقره ، مریم شفیعی یک برنز یک نقره، عطیه شیخ حسینی یک برنز، نرجس عابدی یک نقره یک برنز و مولود نجاری یک برنز را دریافت کردند.این ورزشکاران به مربی گری مریم بسالت پور به رقابت پرداختند.
 

دانلود فايل