منوي سايت
برگزاری همایش سالگرد بادی بالانس در موسسه علی بن ابیطالب
1398/04/03
فرستاده شده توسط  مدیر سایت
5967 بار نمایشهمایش سالگرد بادی بالانس با حضور مسئولان ورزشی استان و ورزشکاران در موسسه علی بن ابیطالب برگزار شد.
در این همایش نایب رئیس هیات ورزش های همگانی اصفهان، نایب رئیس هیات ورزش های همگانی شهرضا و مسئول کمیته بادی بالانس در اصفهان و جمعی از مسئولان ورزشی حضور داشتند.
درهمایش سالگرد بادی بالانس زهرا دولتی مسئول کمیته بادی بالانس در اصفهان  و مربی این رشته ورزشی در موسسه علی بن ابیطالب با اشاره به مزایای ورزش بادی بالانس و نقش موثر آن در بدن پرداخت.
وی همچنین گزارش عملکرد خود در این چند سال در مورد توسعه بادی بالانس در بین بزرگسالان  و کودکان در اصفهان را ارائه کرد.
محسن عقیلی مدیر داخلی موسسه علی بن ابیطالب نیز در این مراسم گفت: مفتخر هستیم که با تلاش مربی این ورزش نخستین مرکز بادی بالانس را در اصفهان راه اندازی کردیم.
وی بیان کرد: همت و تلاش مثال زدنی می تواند یک رشته ورزشی را نام آور و نام آشنا کند، پیشنهاد می کنم به پاس قدردانی از زحمات این مربی وی را مادر بادی بالانس اصفهان خطاب کنیم.
پایان مراسم با اجرای حرکات ورزشی تای چی و بادی بالانس بود که به معرفی این ورزش از نزدیک پرداخته شد.
 

دانلود فايل