منوي سايت
آموزش قرآن با روش اشاره در موسسه علی بن ابیطالب
1398/02/28
فرستاده شده توسط  مدیر سایت
22243 بار نمایش


نكته‌ای كه درباره آموزش قرآن برای كودكان اهميت دارد اين است كه باید ميان قرآن و كودكان رابطه‌ای صميمانه ايجاد كردتا علاوه بر اين كه آن‌ها با آموزه‌های قرآنی انس ‌گيرند، شادی و طراوت كودكانه خود را حفظ ‌كنند. از مهم‌ترين نكاتی كه در برقرار ارتباط كودكان با هر مساله‌ای وجود دارد، استفاده از نمادهاست.
روش اشاره نيز نماد‌هايی از كلمات را به كودكان آموزش می‌دهد، نمادهای زنده حركتی نظير اشاره‌ها و حركات دست می‌تواند در كودكان شور و نشاط و علاقه ايجاد كند و به ما اين امكان را می‌دهد كه يک پل ارتباطی مادی، معنوی ميان كودكان و قرآن ايجاد كنيم تا فضای قرآنی برای آنها محسوس شود.
با آموزش علامت‌های اشاره اگر كودكان احساس كنند، چيزی را فراموش می‌كنند با ديدن اين علامت آيات را به ياد می‌آورند. از اين روش مي‌توانيم برای ترويج قرآن و آموزه‌های آن به عنوان يک وسيله كمک ‌آموزشی استفاده كنيم.
آموزش قرآن به روش اشاره به دلیل حرکات دست، برای کودکان جذابیت بازی را دارد که همراه با حرکات دست حفظ موضوعی آیات قرآن نظیر اسرف نکردن، احترام به والدین، انس با خدا به روش اشاره به کودکان آموزش داده می‌شود.
کلاس آموزش قرآن با روش اشاره در موسسه علی بن ابیطالب ویژه خردسالان برگزار می شود.

 

دانلود فايل