منوي سايت
کلاسهای متفرقه

 جدول زمانبندی کلاسهای متفرقه موسسه علی ابن ابیطالب

عنوان رده سنی روز ساعت
ربانیک 8 تا 15  شنبه و دوشنبه  16-17
رباتیک 5تا 7 سال   شنبه و دوشنبه  17-18
چرتکه 8 تا 15   شنبه و دوشنبه  17-18
 شطرنج   7 سال به بالا  دوشنبه و پنجشنبه  9-9:50
 شطرنج  5 تا 7 سال   دوشنبه و پنجشنبه  10-10:50
 نقاشی روی سفال 8 سال به بالا   یکشنبه و سه شنبه  9--10
خوشنویسی با قلم 8 سال به بالا یکشنبه و سه شنبه 10-11
 نقاشی روی شیشه  15 سال به بالا  یکشنبه و سه شنبه  17-18
 طراحی سیاه قلم  10 سال به بالا  دوشنبه و چهارشنبه  18-19
فن بیان و گویندگی 10 تا 15 سال دوشنبه و چهارشنبه 18:30-20
آموزش خوشنویسی با خودکار 10 سال به بالا دوشنبه و چهارشنبه 10-11
 نقاشی با مداد رنگی    شنبه و چهارشنبه  16-16:45
 نقاشی با مداد رنگی   شنبه و چهارشنبه 17-17:45
خوشنویسی   شنبه و چهارشنبه 18-18:45
زبان کودکان 3 تا 8 سال زوج 11-12
زبان کودکان 3 تا 8 سال فرد 17:15-18:15
 starter     فرد  9-10:15
starter   فرد 16-17:15
starter   فرد 17:15-18:30
Family and friends 1   فرد 18:45-20