منوي سايت
نرخنامه علوم قرآنی

 برنامه قرآنی موسسه فرهنگ قرآن و ورزش علی ابن ابیطالب(ع)

 

کلاس بانوان

عنوان کلاس روز  ساعت  تعداد جلسات  هزینه کلاس به  تومان 
   
   

       
         
   
 


 

 

   
         
         


     

 

 

عنوان کلاس روز  ساعت تعداد جلسات هزینه کلاس به تومان
حفظ قرآن به روش اشاره همراه با برنامه های دیگر گروه سنی 4 تا 6 سال
 
     
قرآن گروه سنی 7 تا 12 سال
 
قرآن گروه سنی 5 تا 6 سال        

 

 

 

 

کلاسهای ویژه نونهالان گروه سنی 3 تا 5 سال

 آموزش ها شامل: قرآن، نقاشی، مفاهیم علوم و ریاضی،قرآن، شعر، بازی و سرگرمی و خلاقیت

عنوان روز  ساعت تعداد جلسات شهریه     ( تومان)