منوي سايت
نرخنامه علوم قرآنی

 برنامه قرآنی موسسه فرهنگ قرآن و ورزش علی ابن ابیطالب(ع)

 

کلاس بانوان

عنوان کلاس روز  ساعت  تعداد جلسات  هزینه کلاس به  تومان 
نهج البلاغه   شنبه ها
 8-9:30  4

 

12000

تفسیر و احکام   شنبه ها  9:30 - 11  4 12000 
روخوانی مقدماتی  یکشنبه ها و سه شنبه  ها

19:30 - 18


 8 25000 
روان خوانی تکمیلی پنجشنبه ها
8 - 9:30
4
15000
مفاهیم یکشنبه - سه شنبه 16:30-18 8 25000
تجوید مقدماتی شنبه ها و دوشنبه ها
16:30 - 18 8 35000
حفظ جزء 1
شنبه ها و چهارشنبه ها
8 - 9:30
8
25000
حفظ جزء 9
شنبه - چهارشنبه 9:30-11:30 8 25000

 

کلاسهای ویژه دختران گروه سنی 8 الی 14 سال

عنوان کلاس روز  ساعت تعداد جلسات هزینه کلاس به تومان
دانه های مروارید( حفظ، مفاهیم،روخوانی، تجوید)
شنبه  و دوشنبه
17 - 18:30 8 30000
ترتیل، صوت و لحن چهارشنبه ها
17- 18:30
4 20000

 

 کلاسهای ویژه پسران گروه سنی 8 الی 14 سال

 

عنوان کلاس روز ساعت تعداد  جلسات هزینه کلاس به تومان
دانه های مروارید( حفظ ، مفاهیم، روخوانی، تجوید)  یکشنبه هاو سه شنبه ها
17 - 18:30  8  30000
مداحی
 پنجشنبه ها
18- 19:30
4
20000

 

کلاسهای ویژه نونهالان گروه سنی 4 تا 6 سال

 

عنوان روز  ساعت تعداد جلسات شهریه     ( تومان)
گلهای بهشت زوج  16 - 18:30  20  120000