منوي سايت
نرخنامه علوم قرآنی

 برنامه قرآنی موسسه فرهنگ قرآن و ورزش علی ابن ابیطالب(ع)

 

کلاس بانوان

عنوان کلاس روز  ساعت  تعداد جلسات  هزینه کلاس به  تومان 
نهج البلاغه   شنبه ها
 8-9:30  4

 

10000

تفسیر و احکام   شنبه ها  9:30 - 11  4 10000 
روخوانی مقدماتی  یکشنبه ها و سه شنبه  ها

19:30 - 18


 8 20000 
روان خوانی تکمیلی پنجشنبه ها
8 - 9:30
4
10000
مفاهیم یکشنبه - سه شنبه 17-18 8 20000
تجوید مقدماتی دوشنبه ها
15:30 - 17 8 30000
حفظ جزء 1
شنبه ها و چهارشنبه ها
8 - 9:30
8
20000
حفظ جزء 6
شنبه - چهارشنبه 9:30-11 8 20000

 

کلاسهای ویژه دختران گروه سنی 8 الی 14 سال

عنوان کلاس روز  ساعت تعداد جلسات هزینه کلاس به تومان
دانه های مروارید( حفظ، مفاهیم،روخوانی، تجوید)
شنبه ها
16 - 17:30 4 25000
روخوانی چهارشنبه ها
17 - 18:30
8 20000
تجوید
پنجشنبه ها
15:30- 17
8 20000
حفظ جزء 30
پنجشنبه ها
10- 11:30
8 20000

 

 کلاسهای ویژه پسران گروه سنی 8 الی 14 سال

 

عنوان کلاس روز ساعت تعداد  جلسات هزینه کلاس به تومان
دانه های مروارید( حفظ ، مفاهیم، روخوانی، تجوید)  دوشنبه ها 16 - 17:30  4  25000
روخوانی  پنجشنبه ها
17:30- 19  8  20000
  تجوید
پنجشنبه ها
15:30- 17
 8 20000
مداحی
 پنجشنبه ها
17:30- 19
8
20000

 

کلاسهای ویژه نونهالان گروه سنی 4 تا 6 سال

 

عنوان روز  ساعت تعداد جلسات شهریه     ( تومان)
گلهای بهشت از شنبه تا چهارشنبه  16 - 18  20  120000