منوي سايت
نرخنامه علوم قرآنی

 برنامه قرآنی موسسه فرهنگ قرآن و ورزش علی ابن ابیطالب(ع)

 

کلاس بانوان

عنوان کلاس روز  ساعت  تعداد جلسات  هزینه کلاس به  تومان 
نهج البلاغه   شنبه ها
 8-9:30  4

 

16000

تفسیر
 شنبه ها  9:30 - 11  4 16000 
مفاهیم شنبه ها 11-12 4 16000
روخوانی مقدماتی  یکشنبه  و سه شنبه  ها

15:30 - 17


 8 32000 
روان خوانی تکمیلی
یکشنبه  و سه شنبه  ها
17:30 - 19
8
32000
تجوید مقدماتی
پنج شنبه
9 - 11
4 20000
تجوید  عملی همراه با ترجمه و مفاهیم پنج شنبه 13-11 4 20000
تثبیت دوشنبه ها 16 -18 4 32000
حفظ جزء 1
شنبه ها و چهارشنبه ها
8 - 9:30
8
32000
حفظ  موضوعی
شنبه -  دوشنبه 18-16:30 8 32000

 

 

عنوان کلاس روز  ساعت تعداد جلسات هزینه کلاس به تومان
حفظ قرآن به روش اشاره همراه با برنامه های دیگر گروه سنی 4 تا 6 سال
 یکشنبه و سه شنبه
10-11:30 8 45000
قرآن گروه سنی 7 تا 12 سال پنج شنبه 11- 12:30
4 25000
قرآن گروه سنی 5 تا 6 سال پنجشنبه 11-9:30 4 25000

 

 

 

 

کلاسهای ویژه نونهالان گروه سنی 3 تا 5 سال

 آموزش ها شامل: قرآن، نقاشی، مفاهیم علوم و ریاضی،قرآن، شعر، بازی و سرگرمی و خلاقیت

عنوان روز  ساعت تعداد جلسات شهریه     ( تومان)
گلهای بهشت گروه سنی 3 تا 5 سال
زوج  16 - 18:30  12  130000