منوي سايت
نرخنامه علوم قرآنی

 برنامه قرآنی موسسه فرهنگ قرآن و ورزش علی ابن ابیطالب(ع)

 

کلاس بانوان

عنوان کلاس روز  ساعت  تعداد جلسات  هزینه کلاس به  تومان 
نهج البلاغه   شنبه ها
 8-9:30  4

 

12000

تفسیر
 شنبه ها  9:30 - 11  4 12000 
روخوانی مقدماتی  شنبه  و چهار شنبه  ها

16:30 - 15


 8 25000 
روان خوانی تکمیلی پنجشنبه ها
8 - 9:30
4
15000
روان خوانی تکمیلی شنبه - چهار شنبه 16:30-18 8 25000
تجوید مقدماتی یکشنبه ها و سه شنبه ها
15:30 - 17 8 35000
حفظ جزء 1
شنبه ها و چهارشنبه ها
8 - 9:30
8
25000
حفظ جزء 9
شنبه - چهارشنبه 9:30-11:30 8 25000

 

 گروه سنی 8 الی 14 سال

عنوان کلاس روز  ساعت تعداد جلسات هزینه کلاس به تومان
روخوانی
 سه شنبه
17 - 18 4 15000
ترتیل، صوت و لحن چهارشنبه ها
17- 18:30
4 20000

 

 

 

 

کلاسهای ویژه نونهالان گروه سنی 3 تا 5/5 سال

 آموزش ها شامل: قرآن، نقاشی، مفاهیم علوم و ریاضی، نمایش خلاق، خلاقیت سه بعدی، کارگاه عروسک و قصه، سفال و مونته سوری

عنوان روز  ساعت تعداد جلسات شهریه     ( تومان)
گلهای بهشت زوج  16 - 18:45  20  130000