منوي سايت
نرخنامه آقایان

نرخ خدمات ورزشی آقایان

 

 

نام دوره روز برگزاری ساعت تعداد جلسات مبلغ شهریه/تومان مربی
ژیمناستیک پسران فرد

14-15

15-16

16-17


 

12

85000

 

 

 

آقای صدیقی

ژیمناستیک نیمه پیشرفته

پیشرفته

فرد

17-18:30

18:30 - 20:30

12

110000

135000

آقای صدیقی

تکواندو

فرد

 


18:40 تا 19:50

  

 12

80000

 اقای مقدم

 کاراته و کیوکوشین

 

فرد

 

16-17:10

 

 

 12

 80000

 

آقای اسدی

 

 ووشوآقایان زوج

19:45تا 

21

 12  80000  آقای ونداده
نینجا آقایان

فرد

 

 

 

 

 

20 تا21:15

12 80000 آقای فرامرزی
  بدنسازی با دستگاه

 زوج

 

فرد

 18:30تا22:30

 پنجشنبه ها تا 20:30

 

14تا 22:30

 12

16

24

 

 120000

145000

180000

 

 

 آقای ابراهیمی

 

TRX دستگاه زوج و فرد 20:15 تا 21:30 12 160000 آقای ابراهیمی
 شناآموزشی مقدماتی- تکمیلی  فرد

 

 12  250000  آقای ضیایی
شنا آموزش خصوصی   فرد   12   آقای ضیایی
شنا تفریحی شنبه تا چهارشنبه به جز پنجشنبه ها و روزهای تعطیل 20:15 تا 21:30 1 20000  
 آموزش پهلوانی و زورخانه ای حرفه ای و قهرمانی  فرد

16 تا 17

 12 50000 آقای ابوالحسنی
آموزش پهلوانی و زورخانه  مقدماتی فرد 17الی 18 12 50000 آقای ابوالحسنی
آموزش پهلوانی و زورخانه  پیشرفته فرد 18 تا 19      
اجرای آزاد ورزش باستانی فرد 19:30      
 کونگ فوتوآ و دفاع شخصی  فرد

17:20

تا 18:30

 12  80000  اقای غزالی