منوي سايت
نرخنامه آقایان

نرخ خدمات ورزشی آقایان

 

 

نام دوره روز برگزاری ساعت تعداد جلسات مربی

ژیمناستیک مقدماتی1

ژیمناستیک مقدماتی2

ژیمناستیک مقدماتی3

ژیمناستیک پیشرفته

فرد

 9-10

10-11

11-12

14-15

15-16

17:30-18:30

18:30-20

20-21:30

 

 

 

 

 

 

 

 12

آقایان صدیقی

تکواندو

فرد

 


 17:20-18:40

12

 

آقای قائدی

 کاراته  کیوکوشین

 

فرد

 

 

18:30-19:30

 

 

12

آقای استکی

 

 ووشو زوج

 19:30-20:45

12  آقای ونداده
  بدنسازی هر روز

 18-22:30

 

 

 

 

 

دکتر ضیایی

 آموزش پهلوانی و زورخانه  مقدماتی   فرد

 16-17

12 آقای ابوالحسنی
آموزش پهلوانی و زورخانه  پیشرفته  فرد  17-18  12 آقای ابوالحسنی
آموزش پهلوانی و زورخانه  پیشرفته فرد  18-19  12 آقای ابوالحسنی
اآموزش پهلوانی و زورخانه  (بزرگسالان) فرد  19-20  12 آقای ابوالحسنی
 کونگ فوتوآ (مقدماتی)  فرد

 16-17

 12  اقای غزالی
 کونگ فوتوآ (پیشرفته) فرد 17:15-18:30 12  اقای غزالی
نینجا فرد 16-17:15 12 آقای فرامرز پور
رزم آوران زوج 19:30-20:45 12 آقای پویا منش
اسکیت فرد 10-11 10 جلسه 2 جلسه رایگان آقای جبار زارع
آموزش شنا عمومی فرد 14:30-15:45 12

آقای ضیایی

آقای باجلانی

آموزش شنا نیمه خصوصی فرد 16-17:15 12

آقای ضیایی

آقای باجلانی
آموزش شنا نیمه خصوصی فرد 11-12:15 12

آقای ضیایی

آقای باجلانی
آموزش شنا نیمه خصوصی فرد 20:15-21:30 12

آقای ضیایی

آقای باجلانی
آموزش شنا خصوصی فرد 19-20:15 12

آقای ضیایی

آقای باجلانی