منوي سايت
نرخنامه آقایان

نرخ خدمات ورزشی آقایان

 

افرادی که در کلاسهای ورزشی ثبت نام میکنند می توانند به صورت رایگان از کلاسهای قرآنی بهره مند شوند

نام دوره روز برگزاری ساعت تعداد جلسات مبلغ شهریه/تومان مربی
ژیمناستیک پسران فرد

 

16-17

17-18

 

12

58000

 

 

 

آقای صدیقی
ژیمناستیک پیشرفته پسران فرد 20تا18 12 78000 آقای صدیقی

تکواندو

فرد

 


18:30 تا 19:45

  

 12

48000

 اقای مقدم

 کاراته و کیوکوشین نوجوانان

 کاراته و کیوکوشین جوانان

فرد

17:30-16:30

18:30-17:30

 12  48000 آقای اسدی
 ووشوآقایان زوج

20 تا 

21:15

 12  48000  آقای ونداده
  بدنسازی با دستگاه

 زوج

 

فرد

 18:30تا 22

 پنجشنبه ها تا20:30

 

14تا 22

 12

16

24

 80000

100000

120000

 
 شناآموزشی مقدماتی- تکمیلی  فرد

 

 12  180000  آقای ضیایی
شنا آموزش خصوصی   فرد   12  400000 آقای ضیایی
 آموزش پهلوانی و زورخانه ای قهرمانی  شنبه، سه شنبه، پنجشنبه

18:30 تا 17

 12  36000 آقای خانی
 آموزش پهلوانی و زورخانه ای بزرگسالان شنبه ، سه شنبه از 21 الی 22 12 36000 آقای خانی
آموزش پهلوانی و زورخانه ای ( مبتدی) شنبه، سه شنبه، پنجشنبه 19:30 الی 18:30 12 36000 آقای خانی
تماشای پهلوانی و زورخانه ای شنبه،  سه شنبه، پنجشنبه    از 19:30 الی 21      
 کونگ فوتوآ  فرد

19:45

تا 21

 12  48000  اقای غزالی