منوي سايت
نرخنامه بانوان

نرخنامه خدمات ورزشی بانوان 

 


 

نام دوره  روز برگزاری  ساعت تعداد جلسات شهریه /تومان مربی
ژیمناستیک دختران زوج

9-10

10-11

11-12

15-16

17تا16

18تا17

18-19

 

12

68000

 

 

68000

عارف یار 

 

تکواندو بانوان

زوج

فرد

 16 تا17:15

 10 تا11:15

12 58000 خانم حسینی
دفاع شخصی زوج 11 تا 12:30 12 58000 خانم صالحی
موزیکال فرم زوج 9:30 تا 10:30 12 70000 خانم صالحی
 کاراته بانوان  زوج

 18:40تا19:50

 

 12  58000

 

خانم بسالت پور

 یوگا بانوان

 :یکشنبه و سه شنبه

 

8:30 تا 9:45

 

 8  70000

خانم کمترین

 

 ووشو زوج

 12:30 تا 13:45

 17:20 تا 18:35

 

 12  58000 خانم جلالی
 بادی بالانس  زوج

17:15 تا 18:15

 12

 85000

 خانم دولتی
 ایروبیک  پیشرفته

زوج 

 

 

18:15 تا 19:15

 12  68000

 

خانم دولتی

 

جیم استیک زوج 19:15 تا 20:15 12 90000 خانم دولتی
جیمبال زوج 9:30 تا 10:30 12 65000 خانم دولتی
ایروبیک مقدماتی زوج 16 تا 17 12 65000 خانم شیران
 شنا آموزشی بانوان  زوج

 

 12  200000  خانم فرحبخش
ورزش در آب زوج 8:30  الی 9:45 10 200000  خانم فرحبخش
 شنا آموزشی خصوصی بانوان  زوج    12  

 

 ماساژبانوان  زوج   15 تا 16

 

45 دقیقه

60 دقیقه

 

 

54000

72000

 

 خانم دولتی
 بدنسازی بانوان  زوج

 12:30 تا8:30

13تا 18

 12

 75000

95000

 خانم ریحانی 

خانم قائدی

پیلاتس زوج 9:15تا8:15 12  80000    خانم دامادی
 پیلاتس  یکشنبه و سه شنبه  16 تا 17  8  60000 خانم دامادی 
حرکات  الستیک فرد

17:15 تا 18:15

 

12 105000 خانم زالی
TRX یکشنبه ها و سه شنبه ها  از 18:30 الی 19:30 8 80000 خانم عمومی