منوي سايت
نرخنامه بانوان

نرخنامه خدمات ورزشی بانوان 

 


 

نام دوره  روز برگزاری  ساعت تعداد جلسات شهریه /تومان مربی
ژیمناستیک دختران زوج

15-16

17تا16

18تا17

18-19

 

12

68000

 

 

68000

عارف یار 

 

تکواندو بانوان

زوج

فرد

 15:30 تا17

 

12 58000 خانم حسینی
دفاع شخصی فرد 14:45 تا 16 12 58000 خانم صالحی
 کاراته بانوان  زوج

 18:30تا19:40

 

 12  58000

 

خانم بسالت پور

 یوگا بانوان

 :یکشنبه و سه شنبه

 

8:30 تا 9:45

 

 8  70000

خانم کمترین

 

 ووشو زوج

 17:20 تا 18:35

 

 12  58000 خانم جلالی
 بادی بالانس  زوج

16:40 تا 17:40

 12

 85000

 خانم دولتی
 ایروبیک  پیشرفته

زوج 

 

 

17:45 تا 18:45

 12  68000

 

خانم دولتی

 

جیم استیک زوج 18:45 تا 19:45 12 90000 خانم دولتی
ایروبیک مقدماتی زوج 15:30 تا 16:30 12 65000 خانم شیران
 شنا آموزشی بانوان  زوج

 

 12  200000  خانم فرحبخش
ورزش در آب زوج 11:15  الی 12:30 10 200000  خانم فرحبخش
 شنا آموزشی خصوصی بانوان  زوج    12  400000

  خانم فرحبخش

 ماساژبانوان  زوج   15 تا 16

 

45 دقیقه

60 دقیقه

 

 

54000

72000

 

 خانم دولتی
 بدنسازی بانوان  زوج

 12:30 تا8

13تا 18

 12

 75000

95000

 خانم ریحانی 

خانم قائدی

پیلاتس زوج 9:15تا8:15 12  80000    خانم دامادی
 پیلاتس  یکشنبه و سه شنبه  15:30 تا 16:30  8  60000 خانم دامادی 
حرکات  الستیک فرد

 

 

12 105000  
TRX یکشنبه ها و سه شنبه ها  از 18 الی 19 8 80000 خانم عمومی
فت برن فرد از 16:45 الی 17:45 12 75000 خانم معینی