منوي سايت
نرخنامه بانوان

نرخنامه خدمات ورزشی بانوان 

 


 

نام دوره  روز برگزاری  ساعت تعداد جلسات شهریه /تومان مربی

ژیمناستیک مبتدی

مقدماتی 1

مقدماتی 2

نیمه پیشرفته

پیشرفته

زوج

15-16

17تا16

18تا17

 18-19

19-20

 

12

85000

 

 

 

خانم عارف یار 

 

ژیمناستیک موزون دوشنبه و چهارشنبه 11:30 تا10:30 8 120000

خانم عارف یار 

 

تکواندو بانوان

زوج

 

فرد

 16:15 تا17:25 و 17:25 تا 18:35

10 تا11:15

 

12 80000 خانم حسینی
 کاراته شوتوکان  زوج

 18:40تا19:50

 

 12  80000

 

خانم بسالت پور

کاراته کیوکوشین فرد 15 تا 16:15 12 80000  خانم منوچهری
 یوگا بانوان

یکشنبه و سه شنبه

 

8:30 تا 9:45

 

 8  90000

خانم کمترین

 

 ووشو زوج

13:45 تا 15

15 تا 16:10

 

 12  80000 خانم جلالی
 بادی بالانس  زوج

17 تا 18

 12

 120000

 خانم دولتی
 ایروبیک  پیشرفته

زوج 

 

18 تا 19

 12  90000

 

خانم دولتی

 

جیم استیک زوج 16 تا 17 12 120000 خانم دولتی
 شنا آموزشی بانوان  زوج

10 تا 11

11:15 تا 12:15

12:30 تا 13:30

14 تا 15

 

 12  250000  خانم فرحبخش
ورزش در آب زوج

8:30  الی  9:45

 

10 220000  خانم فرحبخش
 شنا آموزشی خصوصی بانوان  زوج 16 تا 17  12  

  خانم فرحبخش

شنا آموزشی نیمه خصوصی بانوان زوج  14:30 تا 15:30 12

 

 


350000

 

 خانم فرحبخش
شنا تفریحی زوج 16 تا 17:15 1 20000  
 بدنسازی بانوان  زوج

 8:15 تا 12:45

13 تا 18:15

 12

 95000

120000

 خانم ریحانی 

خانم باقری

پیلاتس زوج 9:15تا8:15 12  100000    خانم دامادی
 پیلاتس  یکشنبه و سه شنبه  15:50 تا 16:50  8  75000 خانم دامادی 
ایروفیت فرد

 

 17 تا 18

12 120000  خانم معین
TRX فرد  از 19:10 الی 20:10 12 150000 خانم معین

فت برن

 

فرد

از 18:10 الی

19:10

11 jh 12

12

12

120000

80000

خانم معین