منوي سايت
نرخنامه بانوان

نرخنامه خدمات ورزشی بانوان 

 


 

نام دوره  روز برگزاری  ساعت تعداد جلسات مربی

ژیمناستیک 

مقدماتی 1

مقدماتی 2

 پیشرفته

 

زوج

9-10

10-11

11-12

14:30-15:45

17:15-18:30

18:30-19:30

 

 

 

 

 

 

 

 12

خانم راضیه عارف یار 

 

ژیمناستیک موزون یکشنبه ها و سه شنبه ها

 15-16

 

 8

خانم مهسا عارف یار 

 

 کاراته شوتوکان  زوج

 18-19:15

 

 12

 

خانم بسالت پور

کاراته کیوکوشین زوج 15-16:15 12 خانم چنکشی/ خانم جعفری
 ووشو زوج

 13:30-14:45

 

 12 خانم جلالی
فت برن

یک شنبه  و سه شنبه 

 19-20

 8

خانم ریحانی 

 

فت برن با دستگاه پنجشنبه

14:30-18

با هماهنگی مربی و برنامه

4 خانم ریحانی
TRX فرد  18-19

 12

 

 خانم معین
ایروفیت فرد 17-18 12  خانم معین
پیلاتس  زوج

 8:30-9:30

18:15-19:15

 12 خانم دامادی
پیلاتس زوج 11:30-12:30 12 خانم جمشیدی
تندرستی و سلامت زوج

10-11

11-12

8  خانم عقیلی
بدنسازی   زوج

 12:30-8:30

   خانم جلالی
بدنسازی    زوج  18-13    خانم باقری
 بدنسازی   فرد   14:30-18  خانم ریحانی 
 تکواندو  مقدماتی  زوج  18-19:15  12  خانم غلامی
تکواندو پیشرفته زوج  17:45-16:30   خانم غلامی
اسکیت زوج 15-16

10

2 جلسه رایگان

خانم عادل مهربان
آموزش شنا عمومی زوج  15-16:15  12  
آموزش شنا عمومی زوج  16:30-17:45  12  
آموزش شنا نیمه خصوصی زوج  18-19:15  12  
 آموزش شنا نیمه خصوصی زوج  19:30-20:45  12  
 آموزش شنا نیمه خصوصی زوج  12:15-13:30  12  
خصوصی زوج 9:30-10:45 12  
خصوصی زوج 11-12:15 12  
خصوصی زوج 13:30-15 12