منوي سايت
نرخنامه بانوان

نرخنامه خدمات ورزشی بانوان 

 

 افرادی که در کلاسهای ورزشی ثبت نام میکنند می توانند به صورت رایگان از کلاسهای قرآنی بهره مند شوند

 

نام دوره  روز برگزاری  ساعت تعداد جلسات شهریه /تومان مربی
ژیمناستیک دختران زوج

15-16

17تا16

18تا17

18-19

 

12

58000

 

 

58000

عارف یار 

 

تکواندو بانوان زوج  15:30 تا17:15 12 48000 خانم حسینی
 کاراته بانوان  زوج

 18:30تا19:45

 

 12  48000

 

خانم بسالت پور

 دفاع شخصی بانوان فرد

15 الی 16:15

 

 12  45000  
 یوگا بانوان

 :یکشنبه و سه شنبه

 

8:30 تا 9:45

 

 8  58000

خانم کمترین

 

 ووشو زوج

 

 17:15 تا 18:30

 

 12  58000 خانم جلالی
 بادی بالانس  زوج

9:30 تا 10:30 

16:30 تا 17:30

 12

 66000

70000

 خانم دولتی
 ایروبیک  پیشرفته

زوج 

 

 

17:30 تا 18:30

 12  58000

 

خانم دولتی

 

ایروبیک مقدماتی زوج 15:30 تا 16:30 12 54000 خانم دولتی
ایروبیک موضعی(جیمبال) زوج

8:30 تا 9:30

12 54000 خانم دولتی
 شنا آموزشی بانوان  زوج

 

 12  180000  
ورزش در آب زوج 11 الی 12:15 10 180000  
 شنا آموزشی خصوصی بانوان  زوج    12  400000

 

 ماساژبانوان   باتعین وقت قبلی   باتعین وقت قبلی

 

45 دقیقه

60 دقیقه

 

 

54000

72000

 

 خانم دولتی
 بدنسازی بانوان  زوج

 12تا8

13تا 18

 12  80000

 خانم ریحانی 

خانم قائدی

پیلاتس فرد 9:30تا8:30 12  66000    خانم دامادی
           
حرکات  الستیک و برنامه فرد

15:30 تا 16:45

18-16:45

12 84000 خانم خورسندی
ژیمناستیک موزون دوشنبه ها و چهارشنبه ها  از 19 الی 20 8 80000 خانم عارف یار