منوي سايت

باستانی کار پهلوانسرای علی بن ابیطالب به اردوی آمادگی تیم ملی دعوت شد

برگزاری کلاس TRX در موسسه علی بن ابیطالب

برگزاری کلاس پیلاتس در موسسه علی بن ابیطالب

برگزاری کلاس کونگ فوتو آ در موسسه علی بن ابیطالب

برگزاری کلاس جیم استیک در موسسه علی بن ابیطالب

گزارش تصويري