منوي سايت

کسب مدال طلا توسط ووشوکار موسسه علی بن ابیطالب

کسب14 مدال رنگارنگ توسط بانوان ووشوکار موسسه علی بن ابیطالب

بانوی تکواندوکار موسسه علی بن ابیطالب فنی ترین بازیکن مسابقه کیوروگی

باستانی کاران پهلوانسرای علی بن ابیطالب راهی اردوی مسابقات کشور شدند

باستانی کار پهلوانسرای علی بن ابیطالب به مدال طلای رشته چرخ تیز دست یافت

جديدترين اخبار موسسه
گزارش تصويري