منوي سايت
نرخنامه بانوان

نرخنامه خدمات ورزشی بانوان 

 


 

نام دوره  روز برگزاری  ساعت تعداد جلسات شهریه /تومان مربی

ژیمناستیک مبتدی

مقدماتی 1

مقدماتی 2

نیمه پیشرفته

پیشرفته

زوج

15-16

17تا16

18تا17

 18-19

19-20

 

12

85000

 

 

 

خانم عارف یار 

 

ژیمناستیک موزون پنجشنبه  12 تا10 4 120000

خانم عارف یار 

 

تکواندو بانوان

زوج

 

 

 15 تا 16:10

 

 

12 80000 خانم حسینی
 کاراته شوتوکان  زوج

 18:20تا19:30

 

 12  80000

 

خانم بسالت پور

 یوگا بانوان

یکشنبه و سه شنبه

 

8:30 تا 9:45

 

 8  90000

خانم کمترین

 

 ووشو زوج

16:15 تا 17:15

17:15 تا 18:15

 

 12  80000 خانم جلالی
 بادی بالانس  زوج

16:30 تا 17:30

 12

 120000

 خانم دولتی
 ایروبیک  پیشرفته

زوج 

 

17:30 تا 18:30

 12  90000

 

خانم دولتی

 

ایروبیک موضعی زوج 15:30 تا 16:30 12 80000 خانم دولتی
 شنا آموزشی بانوان  زوج

 

 

 12  250000  خانم فرحبخش
ورزش در آب

 شنبه ها

دوشنبه و چهارشنبه

8:30 تا 9:45

10:30تا 11:45

 

10 220000  خانم فرحبخش
 شنا آموزشی خصوصی بانوان  زوج 16 تا 17  12  500000

  خانم فرحبخش

شنا آموزشی نیمه خصوصی بانوان زوج   12

 

 


350000

 

 خانم فرحبخش
شنا تفریحی زوج 16 تا 17:15 1 20000  
 بدنسازی بانوان  زوج

 8:30 تا 12:30

13 تا 18:15

 12

 95000

120000

 خانم ریحانی 

خانم باقری

پیلاتس زوج 9:30تا8:30 12  100000    خانم دامادی
 پیلاتس  یکشنبه و سه شنبه  15:30 تا 16:30  8  75000 خانم دامادی 
TRX فرد  از 17:45 الی 18:45 12 150000 خانم معین

فت برن

 

فرد

از 16:40 الی

17:40

 

12

 

120000

 

خانم معین
فیتنس  فرد 18:45 تا 19:45 12 150000 خانم معین