منوي سايت
کسب14 مدال رنگارنگ توسط بانوان ووشوکار موسسه علی بن ابیطالب
1397/05/20
فرستاده شده توسط  مدیر سایت
2294 بار نمایش


سهیلا جلالی مربی ووشو بانوان گفت: بانوان ووشوکار موسسه علی بن ابیطالب در مسابقات کشوری سبک فنزی چوان شرکت کرده و موفق به کسب 13 مدال رنگارنگ از این مسابقات شدند.
وی افزود: در مسابقات کشوری سبک فنزی چوان 12 استان با 198 شرکت کنند حضور داشتند که اصفهان مقام نخست را از آن خود کرد، بانوان ووشوکار موسسه علی بن ابیطالب نیز در تیم استان اصفهان حضور داشتند.
مربی ووشو بیان کرد: در این رقابت  4 طلا 4 نقره 6 برنز توسط بانوان ووشوکار موسسه علی بن ابیطالب کسب شد.
وی خاطرنشان کرد:  در مسابقات کشوری سبک فنزی چوان شبنم مولايي 1 طلا ، مریم مولايي 1 نقره و 1 برنز ، مهسا طايفي 1 برنز ، نرگس جانثاری 2 طلا ، مریم دارلضيايي 1 نقره ، مینا صفريان 1 نقره و 1 برنز ، مه گل امین پارسا 2 برنز ، نرگس کثیری 1 طلا و 1 برنز در بخش تالو و 1 نقره در ساندا وزن 56- کسب کردند.
 

دانلود فايل