منوي سايت
باستانی کاران پهلوانسرای علی بن ابیطالب راهی اردوی مسابقات کشور شدند
1397/04/25
فرستاده شده توسط  مدیر سایت
2480 بار نمایش


باستانی کاران پهلوانسرای علی بن ابیطالب در مسابقات انتخابی کشور جوانان در بخش تیمی مقام نخست
را از آن خود کردند؛ این در حالی است که در رشته های دیگر این ورزش نیز به عناوین مهمی دست پیدا کردند.
سلمان خانی مربی پهلوانی و زورخانه ای موسسه علی بن ابیطالب در این باره گفت: در رشته میل بازی
در وزن 60- علی فرصتی مقام دوم ، وزن 70- سجاد محمدی مقام دوم و علی سلیمی مقام سوم، در وزن 80- علی روان بخش مقام دوم را کسب کردند.
وی افزود: هم چنین در رشته چرخ تیز  در وزن 60- مسیح حاج بلالی مقام نخست ، وزن 70- امیر شریعت زاده مقام نخست ، 80- حسین بیاتی مقام دوم و در وزن 90- رضا پارسا موحد مقام نخست را کسب کردند .
خانی خاطرنشان کرد: دررشته کشتی پهلوانی  نیز در وزن 60- علی فرصتی مقام سوم ، وزن 80- حسین بیاتی مقام دوم  و وزن 90- رضا پارسا موحد مقام نخست را کسب کردند.
مربی پهلوانی و زورخانه ای موسسه علی بن ابیطالب ادامه داد: در رشته میانداری انفرادی در وزن 80+ رضا پارسا مقام دوم را از آن خود کرد.
 

دانلود فايل