منوي سايت
مسابقه کتابخوانی در موسسه علی بن ابیطالب
1396/10/19
فرستاده شده توسط  مدیر سایت
3009 بار نمایش

به مناسبت زادروز فردوسی در موسسه علی بن ابیطالب مسابقه کتابخوانی ویژه کودکان 7 تا 10 سال  با هدف ترویج فرهنگ کتاب خواندن برگزار می شود.
در این مسابقه  داستان های زال و سیمرغ و رستم و سهراب مورد آزمون قرار می گیرد.
علاقه مندان برای شرکت در این مسابقه نام، نام خانوادگی و سن خود را به سامانه 100010000110 ارسال نمایند.
 

دانلود فايل